Door het vertrek van voorzitter Mark de Vries en bestuurslid Joke Sweers heeft het bestuur van het Kunstcollectief per 1 januari 2023 een nieuwe samenstelling:

 • Peter Elias, voorzitter & secretaris
 • Jurgen van den Hoek, penningmeester
 • Nynke van Zwol, coördinator Activiteitenteam
 • Judith Musch, algemeen bestuuurslid

Het vernieuwde bestuur presenteerde zich tijdens het Kunstcafé op 29 januari 2023 en keek vooruit naar het nieuwe kunstjaar 2023. Naast het reguliere programma zijn de speerpunten voor 2023:

 • Gezamenlijke openingsexpositie Kunstroute (voorwaarde: geschikte expositielocatie)
 • Van 3 naar 4 Kunstcafé’s, 2x buiten schilderen
 • Informatiebijeenkomst nieuwe geballoteerde deelnemers
 • Enquête onder donateurs
 • Investeren in kennismaking en mogelijke samenwerking met andere Purmerendse kunst- en cultuurorganisaties
 • Bijdrage donateurs naar minimaal € 15,00

Klik hier voor de volledige presentatie.

Het bestuur wordt ondersteund door de volgende vrijwilligers:

PR, Website en Nieuwsbrief

 • Karin Kuik, coördinator PR
 • Karin van Berkel (Zo!Vormgeving), grafische vormgeving

Activiteitenteam

 • Nynke van Zwol, coördinator
 • Karin van Berkel
 • Ronald Boekel
 • Rob de Heer
 • Bep van Os
 • Karin Verdel

Overig

 • Paula Eradus, coördinator Etalageroute
 • Ronald Roelfsema, en plein air schilderen en schilderwedstrijd veetentoonstelling
 • Joke Sweers, coördinator Kunst bij de VVV
 • Mark de Vries, sponsoring